Werkwijze

School

De school kan de lespakketten van De Verbonden School inzetten bij uitval van een docent. Ook kunnen de lessen worden gebruikt voor herhaling van bepaalde stof of voor RT doeleinden.

Leerling

De leerling kan het materiaal van De Verbonden School gebruiken als instructie of als herhaling, met opgaven en bespreking daarvan. In de leeromgeving van de leerling is het aanbod van De Verbonden School, geordend naar onderwerp. Vanwege de AVG vullen leerlingen bij validatievragen alleen hun initialen en het schoolmailadres in, nooit hun persoonlijke e-mailadres.

Surveillant

De docent is ziek, de surveillant neemt de klas over en registreert de absenties. Voor De Verbonden School hoeft de surveillant verder niks te doen; het lespakket is toegevoegd aan de leeromgeving van de leerling. De leerlingen weten wat ze moeten doen; ze werken in hun eigen tempo. Als er geen chromebooks of laptops voorhanden zijn kunnen leerlingen op hun mobiel werken. Net als anders, bewaakt de surveillant de werksfeer.

Docent die uitvalt

De vakdocent heeft geen omkijken naar de lessen die tijdens zijn lesuitval via De Verbonden School zijn gedaan. Er is geen nakijkwerk; hij wordt niet ‘gestraft’ voor zijn afwezigheid. Wel is tijdens zijn afwezigheid het leerproces doorgegaan, ook al betreft dat wellicht een ander vak dan het zijne. Mochten leerlingen moeite hebben met de validatievragen dan is het wel raadzaam om naar de vakdocent te gaan voor hulp.

DVS-coördinator

Eén persoon op school heeft de taak van De Verbonden School (DVS)-coördinator. Hij of zij heeft toegang tot de rapportages binnen het systeem. De DVS-coördinator analyseert de rapportages en levert deze aan bij de teamleider van de desbetreffende klas of de mentor. De rapportages kunnen worden gebruikt bij teamvergaderingen en/of oudergesprekken. Ook is de DVS-coördinator de centrale figuur tussen de roostermaker die zicht heeft op de lessen die opgevangen moeten worden, degene die over de beschikbaarheid van Chromebooks gaat en de surveillanten/onderwijsassistenten. Tenslotte is de DVS-coördinator het eerste aanspreekpunt voor De Verbonden School bij mogelijke (technische) problemen, maar ook voor kwaliteits- en evaluatiegesprekken.​