Onderwijs bij lesuitval

De Verbonden School levert online lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en wil scholen bij lesuitval zo optimaal mogelijk ondersteunen met zinnig en aantrekkelijk onderwijs op afstand.

De Verbonden School is een nieuwe speler op de markt van online onderwijs.

Herkent u dit probleem?

Gevarieerd,
verantwoord en uitdagend

De Verbonden School levert online lesmateriaal dat bestaat uit een gevarieerd aanbod, verantwoord ingevulde en uitdagende lessen. De lessen zijn aanvullend op het curriculum. Er is vooral aandacht voor knelpunten in een vak, vakvaardigheden en 21-eeuwse vaardigheden. Het online lespakket speelt in op wat leerlingen goed extra kunnen gebruiken. Een lespakket bestaat uit vier bouwstenen: 1 Kennis, 2 Verbreding en verdieping, 3 Leren-leren, 4 Leerlingen aan het woord.

Online lespakket

Interesse?

Heeft u  interesse in de lespakketten van deverbondenschool.nl of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Michiel van der Heide.