Lespakketten

Een lespakket bestaat uit minimaal 40 lessen.
Kennis wordt verzorgd door bevoegde docenten.

Brugklas

1H/V en 1V

 • Kennisvergaring

  Nederlands begrijpend lezen;
  5 lessen
  Nederlands grammatica; 5 lessen
  Engels; 5 lessen
  Wiskunde; 10 lessen

 • Verbreding en verdieping

  Digitale vaardigheden; 10 lessen

 • Leren-leren

  Studie- en planningsvaardigheden; 10 lessen

 • Leerlingen aan het woord

  Verhalen + tips van jongeren;
  3 lessen

Tweede klas

2H en 2V

 • Kennisvergaring

  Nederlands begrijpend lezen;
  5 lessen
  Nederlands grammatica; 5 lessen
  Engels; 5 lessen
  Wiskunde; 10 lessen

 • Verbreding en verdieping

  Digitale vaardigheden; 10 lessen

 • Leren-leren

  Studie- en planningsvaardigheden;
  5 lessen

 • Leerlingen aan het woord

  Verhalen en tips van jongeren;
  3 lessen

Derde klas

3H en 3V

 • Kennisvergaring

  Nederlands begrijpend lezen;
  5 lessen
  Nederlands grammatica; 10 lessen
  Engels; 5 lessen

 • Verbreding en verdieping

  Digitale vaardigheden; 10 lessen

 • Leren-leren

  Studie- en planningsvaardigheden;
  5 lessen

 • Leerlingen aan het woord

  Verhalen en tips van jongeren;
  3 lessen

Optioneel aanbod van lessen

• Nederlands begrijpend lezen - 10 lessen

• 'Computational thinking' - 10 lessen

‘Computational thinking’ is een speerpunt in de rapporten van SLO over 21e-eeuws onderwijs. In de 10 lessen van 50 minuten, wordt gewerkt met een micro:bit (microbit.org). Programmeren is hier een pijler en zelf doen staat centraal. Alle benodigde materialen zitten in de prijs verwerkt.

• ‘De toets van morgen’ - 10 podcasts

‘De toets van morgen’ wordt in 10 podcasts van circa 1 uur aangeboden. Het betreft hier een ’tutoring’ programma, dat goed aansluit bij het NPO. Tien dagen voordat een bepaalde toets plaats vindt geven maximaal vier leerlingen van een zelfde klas gezamenlijk de stof en mogelijke vragen door aan iemand die hun bijles gaat verzorgen. De bijles wordt opgenomen als podcast. Deze is twee dagen voordat de toets wordt afgenomen via de Teams omgeving te beluisteren voor alle leerlingen. NB. Ouders van leerlingen die deelnemen aan de podcast tekenen voorafgaand een AVG-verklaring. * Vanuit het oogpunt van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wil De Verbonden School een deel van dit materiaal gratis beschikbaar stellen via bijvoorbeeld YouTube.

Vier bouwstenen

Kennisvergaring

Verbreding & Verdieping

Leren-leren

Leerlingen aan
het woord

Rijk aanbod

De lespakketten die De VerbondenSchool biedt zijn uniek. We vertellen u graag, in een persoonlijk gesprek, meer over de mogelijkheden van een aanbod op maat. Perfect afgestemd op uw specifieke situatie op school.